Tregimet me Video

2019 ne flasim për probleme që gratë i përjetojnë në vendet e punës. Vëtem kështu ne mundemi të përmirsojmë kushtet e punës.

Këtu janë tregimet se çka përjetojnë gratë vazhdimisht.

Ky është tregimi i Anna.

Ky është tregimi i Mariam.

Ky është tregimi i Jessica.

Ky është tregimi i Louisa.

Ky është tregimi i Sabrina.

Ky është tregimi i Barbara.

Ky është tregimi i Céline.