Impressum

#WirFrauen2019 (#NeGratë2019) është një kampanjë e Unia Zürich-Schaffhausen.

Sindikata Unia me rreth 200.000 anetarë është sindikata më e madhe e Zvicrës. Ajo negocion për kushtet e punës dhe pagat e më shumë se një milion njerëzve nga gati të gjithë sektorët e ekonomisë private.

Unia i përfaqëson interesat e të gjithë punëmarrësve. Ajo lidh kontrata të avancuara kolektive, përforcon të drejtat e punëmarrësve dhe angazhohet në nivelin politik për një model të qëndrueshëm të sigurisë sociale. Udhërrëfyes i Unia në këtë rrugë janë drejtësia dhe barazia sociale.

Në rast se ke pyetje në lidhje me Vitin e Gruas* 2019 të Unia Zürich-Schaffhausen, drejtohu tek:

Isabelle Lüthi:

+41 44 299 25 36

isabelle.luethi@unia.ch