Ne gratë kemi të drejtë.

Çfarë mendon ti: Çfarë të drejtash kemi ne gratë*?

Për orare më të përshtatshme të punës? Për një punë, prej së cilës mund të jetohet? Për përkujdesje të paguar të fëmijëve? Bëje pllakatën tënde dhe ndaje foton tënde.

Bëje një foto